Senast uppdaterad: 08 Augusti 2020

Användarvillkor för TakenJob-konto

Inledning

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor”) omfattar din användning av TakenJob inloggningssystem och konton (“TakenJob-konto”). De omfattar också behandlingen av personuppgifter, vilket sker när du använder ett TakenJobkonto för de tjänster som då och då är anknutna till TakenJob-konton (“Tjänsten”, där varje enskild benämns “Tjänst”), samt Taken Job Media Groups behandling av personuppgifter som hanteras inom TakenJob-konto. TakenJob-kontona utfärdas av Taken Job AB (“TakenJob” or “vi”). Mer information om Taken Job och dess olika varumärken.

För dig som användare utgör TakenJob-kontona en säker inloggningstjänst och i vissa fall kan de användas för att betala för Tjänsterna. När du har öppnat ett TakenJob-konto går det att logga in på alla Tjänster med samma inloggningsuppgifter och förflytta sig mellan dem när du är inloggad, dvs. utan att behöva logga in igen när du besöker en ny Tjänst.

Vänligen observera att särskilda villkor och bestämmelser gäller för de flesta Tjänster. De omfattar de kommersiella villkor gällande din användning av relevanta Tjänster samt ytterligare behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten. Dessa särskilda villkor och bestämmelser kan komma att visas för dig när du ska använda en viss tjänst, och i vissa fall kan du behöva godkänna dem för att kunna använda en viss Tjänst. Om du t ex abonnerar på en viss Tjänst måste du kanske godkänna särskilda villkor och bestämmelser gällande löptid, annullering eller betalning. Om det uppstår avvikelser mellan dessa bestämmelser och de särskilda villkoren och bestämmelserna för en viss Tjänst har de särskilda villkoren och bestämmelserna företräde. Vi uppmanar dig att läsa dessa bestämmelser noggrant.

Personuppgifter

Det viktigaste för oss är att hantera dina uppgifter på ett säkert sätt som skapar mervärde för dig här.
Vår Personuppgiftspolicy förklarar hur vi bearbetar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder TakenJob-konton och tillhörande Tjänster.

TakenJob-konto

Kontoregistrering

Du måste registrera ett TakenJob-konto för att komma åt de Tjänster som kräver inloggning. Alla uppgifter du anger i samband med din registrering måste vara korrekta, och du är personligt ansvarig för att hålla dem uppdaterade. Du kan alltid ändra dina registrerade uppgifter via dina TakenJob-kontosidor. Endast de som är över 16 år får öppna TakenJob-konton. Andra regler och begränsningar, så som högre minimigränser för ålder, kan gälla för vissa Tjänster.

När du registrerar ditt TakenJob-konto måste du ange din e-postadress eller ditt telefonnummer. Du kommer också att ombes ange andra uppgifter om dig själv, så som namn, ålder, adress. Dessa uppgifter kan senare kompletteras automatiskt med information som du uppger själv vid användning av en viss Tjänst. När du använder Tjänster efter att ha loggat in på ditt TakenJob-konto kommer tjänsteleverantören att få åtkomst till de uppgifter om dig som är registrerade.

Inloggning med TakenJob-konton

Med ditt TakenJob-konto kommer du att förbli inloggad och kan växla mellan Tjänster som använder TakenJob-konton utan att behöva logga in igen. OBS: om du inte vill att detta ska inträffa kan du avmarkera alternativet för automatisk inloggning till ditt TakenJob-konto vid växling mellan Tjänster. Automatisk inloggning innebär att du, medan du är inloggad på ditt Taken-konto och när du besöker en ny Tjänst som använder ditt TakenJob-konto, automatiskt kommer att loggas in på Tjänsten i fråga med ditt TakenJob-konto, förutsatt att du inte har avmarkerat denna funktion. Vänligen observera att de Tjänster du använder kommer att få åtkomst till profilen på ditt TakenJob-konto när du använder TakenJob-konto för att logga in. De av dina personuppgifter som är knutna till hur du använder Tjänsterna kommer inte att delas mellan Tjänsterna om du inte har gett tillåtelse till det.

För att uppfylla eventuella kommersiella förpliktelser knutna till Tjänsten kommer du att bli ombedd att godkänna de särskilda villkoren och bestämmelserna för Tjänsten, utöver dessa användarvillkor. Om du har registrerat dig som kund, medlem eller om du på något annat sätt har uppfyllt någon kommersiell förpliktelse knuten till en viss Tjänst innan du loggar in på Tjänsten med ditt TakenJob-konto för första gången kommer dina tidigare kontoinställningar- och innehåll att utgöra en central del av ditt TakenJob-konto.

Dina inloggningsuppgifter All din information lagras i Amazon s3 som är helt krypterad och privat.

Amazon S3 stöder både serversidan-kryptering (med tre alternativ för nyckelhantering: SSE-KMS, SSE-C, SSE-S3) och klientsides kryptering för dataöverföring. Amazon S3 erbjuder flexibla säkerhetsfunktioner för att hindra obehöriga användare från att komma åt dina data.

Ditt TakenJob-konto är personligt och du är ansvarig för all aktivitet som sker på det. Om någon får åtkomst till dina inloggningsuppgifter kan de användas för att beställa tjänster eller produkter i ditt namn. Därför är det viktigt att du förvarar dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att de inte hamnar i fel händer. Om du antingen vet eller misstänker att någon har kommit åt dina inloggningsuppgifter bör du omedelbart ändra dem via dina TakenJob-kontosidor.

Du är personligen ansvarig för att logga ut från ditt TakenJob-konto samt säkerställa att din dator, telefon eller andra enheter inte lämnas utan tillsyn medan du är inloggad

Avsluta TakenJob-konto

Om du tar bort ditt TakenJob-konto sparas din information i 30 dagar , och under denna period kan du återgå till ditt konto och ansöka om jobb. Din information kommer att tas bort permanent efter 31 dagen . Observera dock att användningen av Tjänster eller delar av Tjänsterna kan kräva att du har ett aktivt TakenJob-konto. Detta innebär att du inte längre kommer att ha åtkomst till Tjänsterna i fråga eller delar av Tjänsterna om du avslutar ditt TakenJob-konto.

Kontoregistrering

Du måste registrera ett TakenJob-konto för att komma åt de Tjänster som kräver inloggning. Alla uppgifter du anger i samband med din registrering måste vara korrekta, och du är personligt ansvarig för att hålla dem uppdaterade. Du kan alltid ändra dina registrerade uppgifter via dina TakenJob-kontosidor. Endast de som är över 16 år får öppna TakenJob-konton. Andra regler och begränsningar, så som högre minimigränser för ålder, kan gälla för vissa Tjänster.

När du registrerar ditt TakenJob-konto måste du ange din e-postadress eller ditt telefonnummer. Du kommer också att ombes ange andra uppgifter om dig själv, så som namn, ålder, adress. Dessa uppgifter kan senare kompletteras automatiskt med information som du uppger själv vid användning av en viss Tjänst. När du använder Tjänster efter att ha loggat in på ditt TakenJob-konto kommer tjänsteleverantören att få åtkomst till de uppgifter om dig som är registrerade.

Inloggning med TakenJob-konton

Med ditt TakenJob-konto kommer du att förbli inloggad och kan växla mellan Tjänster som använder TakenJob-konton utan att behöva logga in igen. OBS: om du inte vill att detta ska inträffa kan du avmarkera alternativet för automatisk inloggning till ditt TakenJob-konto vid växling mellan Tjänster. Automatisk inloggning innebär att du, medan du är inloggad på ditt Taken-konto och när du besöker en ny Tjänst som använder ditt TakenJob-konto, automatiskt kommer att loggas in på Tjänsten i fråga med ditt TakenJob-konto, förutsatt att du inte har avmarkerat denna funktion. Vänligen observera att de Tjänster du använder kommer att få åtkomst till profilen på ditt TakenJob-konto när du använder TakenJob-konto för att logga in. De av dina personuppgifter som är knutna till hur du använder Tjänsterna kommer inte att delas mellan Tjänsterna om du inte har gett tillåtelse till det.

För att uppfylla eventuella kommersiella förpliktelser knutna till Tjänsten kommer du att bli ombedd att godkänna de särskilda villkoren och bestämmelserna för Tjänsten, utöver dessa användarvillkor. Om du har registrerat dig som kund, medlem eller om du på något annat sätt har uppfyllt någon kommersiell förpliktelse knuten till en viss Tjänst innan du loggar in på Tjänsten med ditt TakenJob-konto för första gången kommer dina tidigare kontoinställningar- och innehåll att utgöra en central del av ditt TakenJob-konto.

Dina inloggningsuppgifter

Ditt TakenJob-konto är personligt och du är ansvarig för all aktivitet som sker på det. Om någon får åtkomst till dina inloggningsuppgifter kan de användas för att beställa tjänster eller produkter i ditt namn. Därför är det viktigt att du förvarar dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att de inte hamnar i fel händer. Om du antingen vet eller misstänker att någon har kommit åt dina inloggningsuppgifter bör du omedelbart ändra dem via dina TakenJob-kontosidor. Du är personligen ansvarig för att logga ut från ditt TakenJob-konto samt säkerställa att din dator, telefon eller andra enheter inte lämnas utan tillsyn medan du är inloggad.

Avsluta TakenJob-konto

Om du tar bort ditt TakenJob-konto sparas din information i 30 dagar , och under denna period kan du återgå till ditt konto och ansöka om jobb. Din information kommer att tas bort permanent efter 31 dagen . Observera dock att användningen av Tjänster eller delar av Tjänsterna kan kräva att du har ett aktivt TakenJob-konto. Detta innebär att du inte längre kommer att ha åtkomst till Tjänsterna i fråga eller delar av Tjänsterna om du avslutar ditt TakenJob-konto.

Användning av ditt TakenJob-konto

Laglig användning Du är ansvarig för att säkerställa att all användning av ditt TakenJob-konto och tillhörande Tjänster sker i enlighet med dessa bestämmelser, de särskilda villkoren och bestämmelserna för relevanta Tjänster samt gällande lag och vedertagen praxis.

Brott mot användarvillkoren Om det uppdagas att ditt TakenJob-konto har använts i strid mot dessa användarvillkor eller de särskilda bestämmelserna eller villkoren för en viss Tjänst, eller om Taken Job har rimliga skäl att misstänka att ett sådant brott har inträffat, förbehåller sig Taken Job rätten att stänga ner eller tillfälligt låsa ditt Taken Job-konto omedelbart och utan förvarning.

Tillgänglighet Ditt TakenJob-konto kan då och då bli helt eller delvis otillgängligt på grund av systemunderhåll eller av andra skäl. Vi kommer så fort som möjligt att ge dig information om eventuella åtkomstbegränsningar. TakenJob är dock aldrig under några omständigheter ansvarigt för några som helst konsekvenser eller skador som uppkommer pga. att du inte kan använda ditt TakenJob-konto på tilltänkt sätt.

Immateriella rättigheter

Taken Job licensutgivare innehar immateriella rättigheter till text, bilder, designer och andra material och annan information som görs tillgänglig via ditt TakenJob-konto och till underliggande programkod bakom TakenJob-konton. Sådant material och information får inte användas på något annat sätt än inom ramarna för normal användning av ditt TakenJob-konto.

Du är ansvarig för att säkerställa att allt material (text, bilder, video, musik etc.) som du gör tillgängligt via ditt TakenJobkonto och/eller Tjänsterna bryter vare sig mot någon tredje parts immateriella rättigheter; någon bestämmelse; eller vedertagen praxis. T ex får varken själva materialet eller offentliggörandet av det bryta mot någon upphovsrätt eller varumärkeslagstiftning.

Ändringar av Taken Job erbjudande

Taken Job kan närsomhelst och utan förvarning bestämma sig för att avsluta ett visst TakenJob-konto eller ersätta det med en annan inloggningslösning. I sådant fall reserverar sig Taken Job rätten att avsluta ditt TakenJob-konto, vilket kommer att äga rum efter att du har fått information om avslutandet i fråga. Information kan komma att ges via e-post till den adress du har registrerat.

Tilldelning

Du godkänner härmed att det avtal du har ingått med Taken Job genom att godkänna dessa användarvillkor kan, utan ditt samtycke, tilldelas ett annat företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av Taken Job AB eller tredje part i anslutning till försäljning av tillgång eller verksamhet som omfattar TakenJob-konton.

Tillämplig lag och tvistlösning

Om du bor inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) styrs dessa bestämmelser och användningen av ditt TakenJob-konto av de lagar som gäller i det land du är bosatt i. Tvister som hänför sig till dessa användarvillkor ska bedömas av lokal domstol med allmän jurisdiktion om inte annat föreskrivs i lag. Om du är bosatt utanför EES regleras dessa användarvillkor och din användning av ditt TakenJob-konto av Sveriges lagar. Om inte annat föreskrivs i lagen ska tvister som rör dessa användarvillkor bedömas av Sveriges domstolar som första instans.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer gällande dessa användarvillkor får du gärna kontakta oss .

Annonseringsvillkor för Taken Job

Innan du annonserar i Taken Job måste du känna till våra annonseringsvillkor.

Villkor för annonsering

Ditt företag måste vara registrerat i företagsregistret För att annonsera i Taken Job måste ditt företag vara verksamt och finnas i företagsregistret hos SCB, Statistiska centralbyrån.

Finns ditt företag inte registrerat?

I vissa fall tillåter vi att du annonserar i Taken Job utan att vara registrerad i SCB:s företagsregister. Vi kan göra undantag:

 • Om du är privatperson som ska anställa personliga assistenter för första gången.
 • Om ditt företag är nystartat och ännu inte registrerat, och du ska rekrytera för första gången

Du är välkommen att höra av dig med frågor om undantaget gäller dig och för att få hjälp med din annons

Vad gäller för utländska företag?

Företag som arbetar inom EU/EES och Schweiz ska vända sig till det landets motsvarighet .

Företag som arbetar i övriga länder ska vända sig till Eure

Jobb som får annonseras i Taken Job
 • Tjänster som erbjuder anställning.
 • Tjänster som erbjuds via en rekryteringsträff, förutsatt att tjänsten även går att söka på andra sätt. Det måste då även framgå i annonsen på vilka andra sätt man kan söka tjänsten.
 • Tjänster som tillsätts via bemanningsföretag för en arbetsgivare.
 • Tjänster som erbjuder anställning vid behov.
Jobb som inte får annonseras i Taken Job

Jobbannonserna som du lägger upp ska vara erbjudanden om anställning. Om din annons inte uppfyller villkoren kan vi ta bort den från Taken Job.

Du får inte publicera:
 • Aktiviteter, till exempel frukostmöten eller intresseanmälningar.
 • Tjänster som att hyra en stol, arbete som au-pair, ta över en befintlig verksamhet, starta företag eller franchise. Det räknas inte som erbjudande om anställning.
 • Annonser som kan uppfattas som stötande, olagliga eller som bryter mot diskrimineringslagen.
Fyra månaders regeln och dubblett
 • Du kan lägga ut din jobbannonsering från en dag och upp till fyra månader och publiceringstiden är max fyra månader
 • Du får inte ha flera annonser som gäller samma tjänst i TakenJob samtidigt; det räknas som dubbletter.
 • Du kan återpublicera samma eller en liknande annons tidigast en dag efter första dagen i publicerings perioden.